Mladí hasiči

Při našem SDH již mnoho let funguje kroužek mladých hasičů, který vedou vedoucí s oprávněním a zkouškami. Scházíme se každý pátek v 16 hodin na hasičárně v Písecké ulici.

Náplní kroužku je prevence požárů, zdravověda, uzly, topografie a v neposlední řadě hasičský sport do kterého patří 3 štafety a požární útok.

V hasičské sezóně, která začíná na jaře a končí na podzim, se s dětmi účastníme mnoha soutěží a o velkých prázdninách jedeme na soustředění do Benešovského mlýna, kde pilujeme naše dovednosti.

Naše děti se také zapojují do celostátní hasičské hry Plamen, která je rozdělena do dvou částí, a to na jarní a podzimní kolo. Ročník 2016-17 hry Plamen se koná u nás v Týně nad Vltavou.

Zveme srdečně mezi nás nové děti ve věku od 7 do 11 let. Přijďte se podívat. Každý pátek od 16:00 na hasičské stanici.