O sboru

12. zaří 1874 byly vydány stanovy hasičsko – tělocvičné jednoty a tímto dnem vznikl Sbor dobrovolných hasičů v Týně nad Vltavou. Spolek si dal za úkol několik bodů. Být připraveni pro případ požáru, ochránit jmění a životy obyvatelstva města a okresu Týn nad Vltavou, udržovat tělovýchovu a pořádat společenské akce. Všechny tyto i jiné úkoly se snaží spolek dodržovat i v dnešní době. Všechny jednotlivé složky hasičstva.

Sbor dobrovolných hasičů ( dále jen SDH) je zájmová organizace, která se především zajímá o kulturní dění a ostatní zájmy stejně jako před 141 lety. Týnský sbor má k dnešnímu dni 131 členů z toho 60 přispívajících, 45 činných a 26 dětí. Ve vedení sboru je vždy výkonný výbor spolu se starostou SDH. Od konce roku 2014 funkci starosty sboru zastává bratr Ondřej Bouška.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města ( dále jen JSDH) je složka, kterou zřizuje podle zákona o ( Požární Ochraně) starosta města. Jednotka je skoro vždy složena z členů SDH, kteří musejí splňovat jak fyzické tak i zdravotní podmínky. V JSDH je k dnešnímu dni 24 členů a v jejím čele je vždy velitel jednotky. Po dobu 7 let tuto funkci zastával Václav Kolář, který z této funkce v listopadu 2015 odstoupil. Dne 1.12.2015 byl jmenován starostou města Mgr. Milanem Šnorkem do funkce velitele JSDH člen výjezdové jednotky bratr Jan Pour.

Třetí složkou v požární ochraně je Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS). HZS České Budějovice zde v Týně zřídil pracoviště profesionálního hasičského sboru dne 1.ledna 1982. Příslušníci HZS slouží ve třech směnách (A, B, C) 24 hodin vždy po sedmi hasičích. Velitelem stanice zde v Týně je npor.Bc.Václav Lid.

V případě nutnosti kontaktovat HZS na tel. 150 a 112, tel. spojení na hasičskou stanici v Týně nad Vltavou 950 233 111.

Výjezdy hasičů jsou vždy vyhlašovány operačním střediskem HZS Č.Budějovice.  Vždy při ohlašování dané události je nutné ohlásit co se stalo, místo, kdo událost ohlašuje a kontakt na svou osobu. Hasiči HZS mají za úkol vždy vyrazit k zásahu do dvou minut od vyhlášení poplachu a v jejich plošném pokrytí spadá plocha dvaceti minut jízdy k zásahu. S ohledem na terén kolem Týna to je plocha cca 20 km o hasičské stanice. V celém požárním obvodu samozřejmě HZS spolupracuje s jednotkami SDH obcí bez nichž  by nebylo některé zásahy možné zvládnout. Tj. velké plošné požáry, dohašování ohnisek zejména lesní porosty, vyhledávání osob v terénu i na vodě a mnoho dalších zásahů.

Takto jsem Vám chtěl alespoň stručně rozdělit jednotlivé složky v PO. Dovolte mi se vrátit k dobrovolným hasičům našeho města. Týnská jednotka SDH a okolní jednotky (Koloděje nad Lužnicí, Netěchovice, Nuzice, Předčice) svým rozpočtem spadají pod krizové řízení města a zaměstnance města Ing. Lubomíra Pavlíčka. Tyto peníze nejsou určené na kulturní akce SDH, ale na udržení akceschopnosti výjezdové jednotky. JSDH v Týně se stará o tři hasičské automobily   (cisternový automobil TATRA-148, dopravní automobil VW Transporter 2.5 TDI, cisternový automobil MAN TGM 4×4) Jednotka má určenou techniku pro zásahy i výcvik na vodě – motorový člun Caroline a gumový člun YAMAHA.)

Naší činnosti, jak JSDH tak SDH, si můžete všimnout po celý rok. Od začátku roku pravidelně členové dohlížejí jako hasičské hlídky na kulturních akcích města a od dubna začíná sezóna hasičských soutěží.V letních měsících v času dovolené se členky sboru věnují soutěžím s kroužkem mladých hasičů, jiní členové se věnují asistencím na sportovních akcích. Členové sboru se schází každé pondělí na hasičské stanici v Písecké ulici č.p. 519 na konci Týna směrem na Písek od 17 hodiny , kde vykonávají patřičný výcvik a řeší i ostatní akce. Vždy rádi přijmeme nové členy.